ANSVARSFRISKRIVNING

Genom att besöka denna webbplats och ta del av informationen accepterar du villkoren som beskrivs i friskrivningen.

 

1. Ansvar
PepsiCo Nordic Norway A/S (nedan kallat ”Tropicana”) gör allt för att se till att denna webbplats fungerar och alltid är tillgänglig. Men Tropicana kan inte garantera att webbplatsen ständigt är tillgänglig eller alltid fungerar korrekt. Tropicana ber om din förståelse och vill gärna påpeka att Tropicana inte tar något ansvar för eventuella skador till följd av minskad tillgänglighet eller tillfälligt driftsfel på webbplatsen.

Trots att Tropicana sammanställer och driver denna webbplats med all tänkbar noggrannhet och med hjälp av källor som anses tillförlitliga kan Tropicana inte garantera att den information som lämnas är korrekt, fullständig och aktuell. 

Trots att Tropicana gör allt för att undvika missbruk, kan företaget inte hållas ansvarigt för information och/eller meddelanden som skickas via internet av webbplatsens besökare. 

Hänvisningar till eller hyperlänkar till andra webbplatser fungerar endast som information för besökaren. Tropicana garanterar därför inte på något sätt tillgängligheten och innehållet på webbplatsen i fråga och tar inget ansvar för funktion eller för information på dessa webbplatser. 

Användning av denna webbplats eller dess innehåll är endast tillåtet för icke-kommersiella ändamål. Besök och användning som (i) stör användningen för andra besökare, (Ii) kan äventyra funktionen på webbplatsen eller (iii) kan skada den information som erbjuds eller underliggande programvara är inte tillåten.

 

2. Immateriella rättigheter
Informationen som visas på denna webbplats, inklusive text, foton, grafik, varumärken, logotyper, varunamn och andra namn ägs av eller har licensierats till Tropicana och skyddas av upphovsrätt, varumärkeslag och/eller annan immaterialrätt. De immateriella rättigheterna innehas av Tropicana eller licenstagaren. Innehållet på denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella ändamål. Besökare på denna webbplats får inte på något sätt sprida innehållet på webbplatsen, till exempel genom att skicka eller distribuera innehållet eller genom att göra det tillgängligt (med eller utan ersättning) till tredje part utan föregående skriftligt godkännande från Tropicana. 

 

3. Ändringar 
Tropicana förbehåller sig rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning när som helst, utan föregående meddelande. Om du därefter fortsätta att använda denna webbplats är du automatiskt bunden av villkoren i den ändrade ansvarsfriskrivningen. Du uppmanas därför att regelbundet läsa denna text om du besöker vår webbplats.

 

4. Tvister
Eventuella tvister i samband med denna webbplats regleras av svensk lag. Alla tvister i samband med webbplatsen kommer att lämnas enbart till behörig domstol i Sverige. 

PepsiCo Nordic Norway A/S
Lilleakerveien 4
0283 Oslo
Norway
Eller via telefon: XXXX.
5. Juridisk information
PepsiCo Nordic Norway A/S
Lilleakerveien 4
0283 Oslo
Norway

Företagsnummer 875 931 172
VAT 875931172

Denna ansvarsfriskrivning föregriper inte på något sätt eventuella särskilda bestämmelser som gäller för till exempel en reklamkampanj. Vid motsättning mellan denna ansvarsfriskrivning och sådana särskilda villkor, kommer de senare att gälla.